Wijkpleinen

In ‘s-Hertogenbosch zijn wijkpleinen in verschillende wijken.Daar kunt u terecht met vragen over wonen, zorg, welzijn en inkomen,maar ook voor mantelzorg, vrijwilligerswerk en activiteiten in uw wijk. In het wijkplein komt de wijk samen!

Klik hier voor de flyer over het wijkplein.

Vrijwilligers van het wijkplein
In het wijkplein wordt u ontvangen door vrijwilligers. De vrijwilliger beantwoordt uw vragen en kan u ondersteunen. Bijvoorbeeld met het lezen van officiële brieven, het invullen van formulieren, digitale aanvragen of telefonische contacten met instanties. U kunt via de vrijwilliger ook een afspraak maken bij een organisatie die verbonden is aan het wijkplein. Wat u bespreekt blijft altijd tussen u en de vrijwilliger.

Spreekuren organisaties en instanties
Diverse organisaties en instanties houden inloopspreekuur in het wijkplein, zoals de  gemeente, Steunpunt mantelzorg, woningcorporaties, Juvans, Divers, politie en diverse zorginstellingen. De wijkwerkers werken in en vanuit het wijkplein. U kunt de wijkwerkers ook op straat en in de wijk vinden.  In de aparte wijkteamfolder staat wie er in uw buurt werkt (met foto en 06-nummer). Kijk hiervoor bij het onderdeel Wijkbewoners op deze website.

Vrijwilligerswerk en initiatieven voor de buurt!
Wanneer u als actieve bewoner of vrijwilliger iets voor uw omgeving wilt doen, kunt u in het wijkplein contacten leggen om initiatieven te ontwikkelen.Denk aan een buurtfeest of een boodschappendienst. Oudere en hulpbehoevende bewoners kunnen bij het wijkplein een hulpvraag indienen. Bijvoorbeeld voor vervoer naar het ziekenhuis, boodschappen doen of kleine klusjes in en om het huis.

Informatie afzonderlijke wijkpleinen
Ieder wijkplein heeft eigen openingsuren, activiteiten en spreekuren van organisaties. Klik op de naam van het wijkplein voor meer informatie.

Wijkplein Boschveld

Wijkplein Haren Donk en Reit

Wijkplein De Hambaken

Wijkplein De Helftheuvel

Wijkplein De Kiek

Wijkplein Nieuw Zuid

Wijkplein Rosmalen

WijkInfopunt Maaspoort en Empel

Infopunt Nuland/Vinkel