Muntel-Vliert / Wijkplein

Wijkplein de Kiek
Dageraadsweg 39
5213 TM 's-Hertogenbosch
tel. 073- 687 26 40
E-mail: wijkplein.dekiek@divers.nl

Klik hier voor de openingstijden en de spreekuren.

U kunt vrijblijvend binnenlopen met uiteenlopende vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, en inkomen. Maar ook voor ontwikkelingen, activiteiten en vrijwilligerswerk in uw wijk.