Vrijwilligersraad

De vrijwilligers binnen Welzijn Divers en Juvans hebben een onbetaald dienstverband en verzorgen op allerlei terreinen werkzaamheden ten behoeve van het welzijn in de samenleving. De vrijwilligers zijn veelal georganiseerd binnen  projecten en wijken, die allemaal een eigen doelgroep benaderen met de bijbehorende aandachtspunten en problematiek. Ieder project of wijk heeft een betaalde beroepskracht die de vrijwilligers binnen die taakgroep van informatie, begeleiding en coaching voorziet. De vrijwilligers mogen dan ook van Welzijn Divers en Juvans verwachten dat zij goede begeleiding, ondersteuning en coaching krijgen!

De taak van de Vrijwilligersraad
De Vrijwilligersraad is een groep vrijwilligers met een specifieke taak. De Vrijwilligersraad functioneert als het ware als de ogen en oren binnen de organisatie.
De Vrijwilligersraad staat voor de belangen, ideeƫn en suggesties van de vrijwilliger en weet deze aan de beroepskracht en de directie van de organisaties over te brengen.

De status van de Vrijwilligersraad
De Vrijwilligersraad opereert dus als intermediair tussen de vrijwilliger, de beroepskracht en de directie. De Vrijwilligersraad functioneert als een adviesorgaan binnen de organisaties en kan op basis van zijn informatie en kennis voorstellen doen aan de directie met betrekking tot het vrijwilligersbeleid.

 De vrijwilligerscoƶrdinatie van Welzijn Divers ondersteunt de Vrijwilligersraad

Contact
Contact opnemen met de leden van de vrijwilligersraad kan via: e-mail: vrijwilligers@divers.nl

De leden van de Vrijwilligersraad
Henny van den Bogaard
Therie de With
Jo van Gulick
Willem Hoogenberk