Regelingen

Onkostenvergoeding
Vrijwilligerswerk is per definitie onbetaald. Divers heeft als uitgangspunt dat een vrijwilliger die zijn/haar tijd en inzet geeft, geen onkosten mag ondervinden door vrijwilligerswerk. Eventuele onkosten -werkelijk gemaakte kosten- kunnen via de beroepskracht gedeclareerd worden. De belastingdienst bepaalt tot welk maximumbedrag per jaar dat belastingvrij is.

Verzekeringen
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft voor alle vrijwilligers die in de stad vrijwilligerswerk verrichten, collectieve verzekeringen afgesloten: een basispolis en een pluspolis. Ook de vrijwilligers die voor Divers activiteiten verrichten zijn hierin ondergebracht. Zie voor meer info  de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch en zoek in de zoekbalk op vrijwilligers.

Aansprakelijkheid en eigendommen
De eigendommen van de vrijwilligers vallen bij het verrichten van vrijwilligerswerk onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf. Voor beschadigingen of kwijtraken tijdens activiteiten is Divers niet aansprakelijk. Het kan voorkomen dat er tijdens een activiteit van Divers iets gebeurt dat minder leuk is en schade oplevert. Divers is verzekerd voor schades die voortkomen uit de wettelijke aansprakelijkheid.

Collectiviteit ziektekostenverzekering ook voor Divers vrijwilligers
Welzijn Divers biedt sinds enkele jaren aan de medewerkers drie collectieve zorgverzekeringen aan waarmee een flinke korting kan worden genoten op de premie. Voor  Divers vrijwilligers met een vrijwilligersovereenkomst is het ook  mogelijk om hier gebruik van te maken. 

In het boekje "Fundament voor Kwaliteit" wordt verwezen naar een aantal bijlagen. Deze kunt u opvragen via een e-mail aan: vrijwilligers@divers.nl