Partners

Samen met bewoners werken wij aan de persoonlijke toekomst en verbetering van de sfeer, leefbaarheid en veiligheid in buurt, wijk en stedelijke omgeving. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met vrijwilligers en partners in de wijk, zoals de wijkteams, maatschappelijk werk, zorgorganisaties, gemeente, woningcorporaties en politie.

Divers is HKZ-gecertificeerd. Bij onze werkzaamheden staan de begrippen sociaal ondernemerschap, initiatief, energie en creativiteit hoog in het vaandel. Leidende principes zijn: zonder inzet geen resultaat en reactie, goed voorbeeld doet volgen en ondersteunen zonder over te nemen.

Met 140 medewerkers en meer dan 1000 vrijwilligers verzorgt Welzijn Divers in 's-Hertogenbosch en in de regio jaarlijks vele bijeenkomsten, projecten en activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen (jong en oud, arm en rijk, met en zonder beperking, etc.) Rode draad is het vrijmaken van maatschappelijke krachten voor de verbetering van de lokale samenleving.

Welzijn Divers onderhoudt nauwe contacten met het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs zoals Koning Willem I College, Avans Hogeschool, KUB Tilburg, Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Utrecht