Klachten

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van Divers, dan kunt u hier een klacht indienen. Door te luisteren naar klachten kan Divers de kwaliteit van haar dienstverlening verbeteren. Voor het indienen van een klacht kunt u gebruikmaken van onderstaand klachtenformulier. Belangrijk is dat duidelijk is waarover u een klacht wilt indienen, over wie het gaat en waar en wanneer het voorval heeft plaatsgevonden. De klachten worden vertrouwelijk behandeld. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Nadat de klacht is binnengekomen ontvangt u binnen 14 dagen een schriftelijke bevestiging van ontvangst. Voor de complete klachtenregeling van Divers klik hier.

 

Klachtenformulier