Dienstverlening

Klik hier voor de folder Dienstverlening Divers: Goed geregeld!

Tevreden deelnemers en vrijwilligers:daar doen we het voor!

U bent deelnemer aan een project of activiteit van Divers of werkt als vrijwilliger voor onze organisatie. We hopen dat u tevreden bent over ons werk. Daar doen we in ieder geval onze uiterste best voor. Om de kwaliteit van ons werk te garanderen hebben we een aantal zaken geregeld die daar mee te maken hebben. Dat is niet direct het eerste wat u als deelnemer of vrijwilliger bezig houdt, maar wel goed om te weten. Heeft u na het doornemen van deze tekst vragen, dan vinden we het fijn als u die aan ons voorlegt. U kunt daarover contact opnemen met Divers (073-612 44 88).

Waar staat Divers voor: missie
Het motto van Divers is: 'welzijn is meedoen'. Daarom ondersteunen we bewoners die investeren in zichzelf én een betere leefomgeving. Dat is dan ook precies wat de deelnemers aan onze activiteiten en onze vrijwilligers doen!

Nog betere dienstverlening dankzij Clientenraad
Welzijn Divers wil met haar welzijnsdiensten nog betere resultaten behalen. Dat kan alleen als wij goed weten wat er bij de bewoners en deelnemers leeft. De cliëntenraad is een afvaardiging van mensen die ervaring hebben met de welzijnsdiensten van Divers. Zij evalueren onze dienstverlening en doen verbetervoorstellen. Dat gebeurt op ons verzoek, maar ook ongevraagd.

Als u klachten  heeft over ons werk
Divers stelt alles in het werk u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet helemaal tevreden bent. Een klacht over de dienstverlening van Divers kunt u indienen via onze website of bij een van onze medewerkers. Wij behandelen uw klacht serieus en vertrouwelijk, u krijgt altijd antwoord. Voor ons is uw klacht een signaal dat we gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

De privacy van vrijwilligers en de deelnemers
In het kader van onze dienstverlening kan het voorkomen dat wij beschikken over een aantal van uw gegevens, zoals uw naam en adres. We gaan zorgvuldig met deze informatie om. Anderen hebben geen toegang tot uw gegevens en ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Uw gegevens worden behandeld volgens wet-en regelgeving en het privacyreglement van Divers.

Soms zijn er wachttijden
Gelukkig weten we meestal wachttijden en wachtlijsten te vermijden, maar soms komt het toch voor. In dat geval wordt u daarover geïnformeerd door de medewerker van de betreffende dienstverlening.

Over eigendommen en aansprakelijkheid
De eigendommen van de deelnemers en de vrijwilligers vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar zelf. Voor beschadigingen of kwijtraken tijdens activiteiten is Divers niet aansprakelijk. Het kan voorkomen dat er tijdens een activiteit van Divers iets gebeurt dat minder leuk is en schade oplevert. Divers is verzekerd voor schades die voortkomen uit de wettelijke aansprakelijkheid.