Breed Welzijn

Breed Welzijn ’s-Hertogenbosch is een  samenwerkingsverband van Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Welzijn Divers en MEE regio ’s-Hertogenbosch. De drie organisaties zien het als opdracht om door vernieuwing en slimmer organiseren het vangnet voor de meest kwetsbaren in de stad te behouden.

Breed Welzijn ’s-Hertogenbosch wil bijdragen aan het realiseren van een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Om dat voor elkaar te krijgen hebben de drie organisatie de samenwerking nader verkend en elkaar gevonden in een gezamenlijke ambitie en aanpak voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Door het bundelen van kennis en ervaring sluit Breed Welzijn ‘s-Hertogenbosch optimaal aan bij nieuwe lokale, stedelijke en regionale verbanden zoals de sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin. Een sterke kernpartner die garant staat voor een goede basishulp in de wijk. Vragen van burgers, individueel en collectief, worden integraal in hun eigen omgeving op maat opgelost. De participatie en zelfredzaamheid van de burger worden hierbij vergroot. Maatschappelijke ondersteuning in de wijk wordt hierdoor toekomstproof.

Het Buurtteam Breed Welzijn biedt basisondersteuning in de wijk. Wij maken ons sterk voor een omgeving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar en voor een leefomgeving waar het prettig wonen is. Dat willen wij bereiken samen met bewoners in de wijk!

Er zijn negen Buurtteams actief in de gemeente 's-Hertogenbosch. Het Buurtteam Breed Welzijn werkt vanuit verschillende locaties in de wijk, bijvoorbeeld vanuit een wijkplein, gezondheidscentrum of vanuit een Brede Bossche School.

Klik hier voor de flyer.

Klik hier voor de positionpaper.

Bij dit veranderproject is Breed Welzijn ondersteund door In voor Zorg. Dit is een landelijke programma van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg.