Snellere en betere ondersteuning voor bewoners

| Inwoners verwachten goede hulp en ondersteuning op het gebied van jeugd, zorg, werk en meedoen. Als zij daar een vraag over hebben, moeten zij weten waar ze met die vraag terecht kunnen. En daar snel en goed een antwoord op krijgen of doorgeleid worden naar de juiste organisatie. Samen met Juvans, Divers, MEE en de GGD zijn we hard bezig om een betere aanpak te organiseren.

We willen dat een inwoner niet iedere keer opnieuw zijn verhaal hoeft te vertellen. Een goede samenwerking tussen de organisaties is daarvoor nodig. Wethouder Paul Kagie: “Afgelopen zomer hebben we de nieuwe aanpak getest. Zo zorgen we ervoor dat de kinderziektes eruit zijn en we in het voorjaar kunnen starten. Ik denk dat hiermee inwoners beter hun weg weten te vinden naar de juiste informatie en hulp. En dat zij sneller een antwoord hebben.”

Vragen stellen
Hoe iemand zoekt en antwoord wil krijgen, verschilt natuurlijk per persoon. Daarom zijn er straks drie mogelijkheden. Hier hebben we voor gekozen nadat we inwoners hebben gevraagd hoe zij hulp en ondersteuning zoeken. En wat zij een prettige manier vinden om geholpen te worden.

Zo kunnen inwoners straks hun vraag stellen aan de telefoon. Er komt een centraal telefoonnummer. Ze worden te woord gestaan door beroepskrachten met een brede kennis. Een inwoner kan ook zelf zoeken op een verbeterde website. Hierop is de nodige informatie te vinden. Maar ook bijvoorbeeld wat er bij iemand in de de buurt te doen is, en wat voor vrijwilligerswerk mogelijk is. Daarnaast kunnen inwoners in (de buurt van) hun eigen wijk naar het wijkplein.

Binnenlopen wijkpleinen
Bij dit centrale punt in de wijk kunnen inowners binnenlopen om hun vraag te stellen, hun verhaal te kunnen doen of een idee te bespreken. Dat kan op één van de acht wijkpleinen of zeven spreekuurplekken. Op alle wijkpleinen gaan we de dienstverlening verbeteren. De bekende formulierenhulp blijft. De gewaardeerde ondersteuning van vrijwilligers blijft ook. 

De wijkpleinen zijn de in- en uitvalsbasis van verschillende beroepskrachten. Niet alleen van Juvans, Divers, MEE en GGD, maar ook van bijvoorbeeld Vivent, CVTB, woningbouwcorporaties. Zodat zij vanuit hier gebundeld inwoners kunnen ondersteunen op een manier die bij hen past. 

De wijkpleinen komen in de Binnenstad (pand Reinier van Arkel), Zuid-Oost (Plein Oost en BBS Nieuw Zuid), West/Engelen (Helftheuvel en BBS Boschveld), Noord (pand van MEE), Maaspoort (De Schans) en Rosmalen/Vinkel/Nuland (Perron-3). De 7 spreekuuurplekken komen verdeeld over Zuid-Oost, West/Engelen, Maaspoort en Rosmalen/Vinkel/Nuland. De wijkpleinen worden in de loop van 2018 verbouwd en geopend.

Nieuwe naam
Deze nieuwe werkwijze krijgt een nieuwe naam. Begin januari 2018 maken we die naam bekend. Ook kiezen we voor een nieuwe organisatievorm. Dat is een coöperatie waar gemeente, Juvans, Divers, MEE en GGD samenwerken. Deze vorm benadrukt het gezamenlijke karakter van de nieuwe werkwijze.