Samenwerkingsconvenant Breed Welzijn en Steunpunt Zelfhul

| Op dinsdag 18 september jl ondertekenden de bestuurders van Breed Welzijn ’s-Hertogenbosch een samenwerkingsconvenant met het Steunpunt Zelfhulp ’s-Hertogenbosch & Regio. Gezamenlijk kiezen de organisaties voor versterking van de methode van zelfhulp. Zelfhulp en ervaringsdeskundigheid zijn vaak van grote waarde voor mensen die kampen met problemen, verslaving en/of ziekte.

Zelfhulp en ervaringsdeskundigheid zijn vaak van grote waarde voor mensen die kampen met problemen, verslaving en/of ziekte. De ondertekening van het convenant vond plaats bij het Steunpunt Zelfhulp aan de Sonniusstraat 3 in ’s-Hertogenbosch. 

De samenwerkende organisaties willen met elkaar de meerwaarde uitdragen van zelfhulp en zelfhulpgroepen bij de inwoners van ’s-Hertogenbosch. Zij beschouwen zelfhulp en de inzet van ervaringsdeskundigheid als een waardevolle aanvulling op professionele hulp en andersom.

Wat is zelfhulp?
Zelfhulp is het geven van hulp aan elkaar, door mensen die hetzelfde probleem hebben. De hulp is op vrijwillige basis en zonder tussenkomst van professionele hulpverleners. Zelfhulp blijkt effectief. De meest bekende vorm van zelfhulp is de AA (Anonieme Alcoholisten), maar inmiddels zijn er zelfhulpgroepen voor tal van problematieken en hebben ervaringsdeskundigen steeds vaker een rol naast de professionele hulpverleners. Bijvoorbeeld bij het herstel van een ernstige ziekte of het leren omgaan met een chronische ziekte. Maar ook bij eenzaamheid, rouwverwerking, ervaringen met geweld of psychische/psychiatrische problematiek kan een zelfhulpgroep veel betekenen voor mensen.

Waarom een samenwerking met Breed Welzijn?
Breed Welzijn ’s-Hertogenbosch is een samenwerking van Welzijn Divers, Juvans Maatschappelijk Werk en MEE. Georganiseerd in 9 Buurtteams bieden professionals van de 3 organisaties basisondersteuning aan inwoners in alle buurten en wijken van ’s-Hertogenbosch. De ondersteuning is laagdrempelig en vrij toegankelijk. Via de Buurtteams is informatie over zelfhulp en zelfhulpgroepen snel bij grote groepen inwoners.

Wat leggen de samenwerkingspartners vast in het convenant?
De samenwerkende partners gaan samenwerken op de volgende punten:

  • Bieden van voorlichting aan inwoners over het bestaan van zelfhulp en zelfhulpgroepen in de regio ’s-Hertogenbosch;
  • Aanhaken van het Steunpunt Zelfhulp bij de Buurtteams Breed Welzijn;
  • Verwijzen van cliënten richting zelfhulp of andersom, richting professionele ondersteuning;
  • Integreren van de methode zelfhulp in het ondersteuningsaanbod van de professionele organisaties;
  • Uitdragen van de meerwaarde van zelfhulp bij gemeenten en samenwerkingspartners;
  • Deelnemen van professionals aan de jaarlijkse studiedag Steunpunt Zelfhulp;
  • Opzetten van een programma ervaringsdeskundigheid en gezamenlijk signaleren van trend en ontwikkelingen.

Jaarlijks worden de samenwerkingsafspraken geëvalueerd.