More Than Refugees

| Al in de noodopvang in Rosmalen in 2016, heeft een aantal mannen zich gegroepeerd rondom de vraag “wat kunnen wij betekenen voor de stad die ons opvangt en hoe kunnen wij voor het voetlicht brengen dat we meer zijn dan mannen op de vlucht.”

Een initiatief voor jonge statushouders in Den Bosch en omgeving.

Inmiddels zijn zij gestart met een project, The New Way, waarin zij zich bekwaamd hebben tot Peer-coach. Zelf zijn ze qua leeftijd en/of ervaring de jongeren net iets voor en daarom een nabij rolmodel.

De betrokkenheid van de Peer-coaches is groot, zij kunnen in de rol van Big Brother/Big Sister veel betekenen. Zij kennen de eigen cultuur en weten uit eigen ervaring wat er nodig is om hier een goed leven op te bouwen en tegen welke hindernissen je aan kunt lopen.

Voor de coaches is het een kans aan een betekenisvolle toekomst te werken. Ze breiden competenties uit met de insteek hierin te professionaliseren om er in de toekomst inkomen uit te kunnen genereren.

Het project beoogt bij te sturen waar jonge vluchtelingen in de knel komen, de zelfredzaamheid van jonge vluchtelingen te bevorderen en integratie in de lokale samenleving soepeler te laten verlopen

Uitgangspunten.

  • Het project is ontwikkeld in co-creatie met de doelgroep jongeren, de lifestylecoaches en de twee wijkwerkers van Divers. Uiteindelijk zullen de coaches zelf eigenaar van het project zijn en het verder uit kunnen dragen.
  • Jongeren van nu zijn de ervaringsdeskundigen van de toekomst! We betrekken hen niet alleen bij hun eigen leven maar ook bij de ontwikkeling van deze aanpak.
  • Kernwaarden bij de uitvoering: luisteren; vertrouwen wekken; ruggensteun bieden; onderzoeken en bevragen; bondgenoot zijn; doelen stellen; zorgzame confrontatie; bruggen slaan naar partners.
  • De coaches hebben een degelijke training in coachvaardigheden gehad. Op dit moment wordt door intensieve intervisie samen geleerd vanuit wat de praktijk brengt.
  • Er is een netwerk aan het ontstaan met relevante samenwerkingspartners zoals humanitas (gevaarlijke liefde), Ismes (zelfhulp bij verslaving), jongerwerk, Kw1C, VWN  en waar nodig de sociale wijkteams.
  • Coachen is corebusiness, wanneer hulpverlening aan de orde is zal er contact gezocht worden met lokale samenwerkingspartners.
  • Divers draagt zorg voor de procesondersteuning en voortgang van het project. Ook zullen zij de trainingen en intervisies blijven verzorgen (deels met externe deskundigen).
  • Het is nadrukkelijk de bedoeling dat dit project uitgroeit tot een zelfstandige organisatie waarin de Vluchtelingen/Statushouders zelf inkomen zullen genereren uit het aanbieden van hun diensten.

Op dit moment zijn we een zgn. Start-up, die nog aan het leren is.

Wat wij concreet kunnen bieden is het volgende:

  • Jongeren die dat willen individueel begeleiden. We bieden trajecten van 2 maanden 2x per week fysiek contact + op vraag bereikbaar gedurende de week (virtueel). Daarna 3 maanden 1x per week fysiek contact + op vraag virtueel. Indien noodzakelijk kan dit traject worden verlengd met 3 maanden.
  • Workshops voor de doelgroep. We denken aan theater, film met onderlinge dialoog, dialoogmaaltijd met andere jongeren/bewoners uit de gemeente, sport-of ontspanningsactiviteit in de omgeving. Het doel is de jongeren laagdrempelig ontmoeten en vertrouwen te winnen. We observeren en zullen sterktes en zwaktes herkennen voor zowel mogelijke coachklanten als voor mogelijke coachkwaliteiten. 

Dit project wordt gesubsideerd door het Oranjefonds.

Voor nadere informatie :

Projectleider Diny Ceelen
d.ceelen@divers.nl
06 46768114