Mantelzorg: collectieve activiteiten en jonge mantelzorgers

| Binnen het Steunpunt mantelzorg was er dit jaar veel aandacht voor jonge mantelzorgers en collectieve activiteiten. Mantelzorgconsulenten van Welzijn Divers, Corine van der Lagemaat en Marianne Verhulst vertellen. “De valkuil voor het Steunpunt kan zijn dat we ons overtillen. De vraag is groot, ons enthousiasme onbegrensd, maar de capaciteit is beperkt.”

Het Steunpunt mantelzorg heeft naast de individuele ondersteuning ook een collectief aanbod. Een aanbod dat voorkomt uit individuele vragen die vaker voorkomen. Marianne: “Wat wij beogen is dat de groepen na het aanbod zo zelfstandig mogelijk zelf verder kunnen.” 

Mantelzorgcafé en mindfulness
Elke maand ontmoeten mantelzorgers elkaar in het Mantelzorgcafé. De bijeenkomsten zijn soms informatief van aard, soms ook gaan bezoekers samen iets doen: knutselen, wandelen, op excursie. Stedelijk is een mindfulness-aanbod opgezet, uitgevoerd door een vrijwilligster. Dit aanbod wordt nu ook in Rosmalen gegeven. Deelnemers zijn enthousiast en willen een vervolg. Het plan daarvoor is gemaakt. Marianne: “Wij faciliteren de ruimte, een vrijwilliger van ons zal de start begeleiden, daarna gaan de deelnemers zelf inhoud geven aan de mindfulness.”  

Alzheimercafé
In Den Bosch-Noord draait al jaren het Alzheimercafé. Voor sommigen is dit ver weg. Op verzoek van Platform13-14, buurtbewoners uit Vinkel en Nuland, is in dit woongebied in januari 2017 nu ook een Dementiecafé gestart. Marianne: “De wijkwerker ondersteunt. Verpleeghuis Sint Jozefoord in Nuland faciliteert en doet de pr. Wij als Steunpunt voeren het uit, samen met de casemanager Dementie. Het Dementiecafé draait 10 keer per jaar, met gemiddeld 25 bezoekers per avond.”  

Gespreksgroepen
Samen met de specialist Ouderen van Welzijn Divers en een vrijwilliger die vanuit haar werk ervaring heeft met dit onderwerp, is zowel in Rosmalen als stedelijk een gespreksgroep opgezet voor kinderen van ouders met dementie. Tijdens de terugkomdagen ontmoeten de groepen elkaar. Marianne: “Wij zetten dan sterk in op het leggen van verbinding. Met effect. Er worden nummers uitgewisseld en mensen houden contact. De groep uit Rosmalen gaat inmiddels zelfstandig verder.”

Goed-gevoel-stoel
‘De Goed-gevoel-stoel’, legt Corine uit, “is een methodiek waarbij je ingaat op het verhaal van mensen en daarbij snel doorsteekt naar de vraag ‘wat kun je eraan doen?’ Hoe doorbreek je patronen? Speciaal voor overbelaste mantelzorgers. Een professional doet dit voor ons als vrijwilliger. Hij heeft ons getraind en de eerste groep van 10 deelnemers hebben we samen begeleid. Heel succesvol! Alleen – met het oog op een vervolg – het is tijdrovend. We moeten keuzes maken.” 

Dag van de Mantelzorg
Marianne: “De evaluatie van de Dag van de Mantelzorg van twee jaar geleden, leerde ons dat deelnemers vooral willen ontspannen. Daar hebben we uitvoering aan gegeven met een heel divers muzikaal programma en een groot buffet.” Met ‘we’ doelt ze op de consulenten van het Steunpunt Mantelzorg, maar ook op de beleidsambtenaar van de gemeente, de studenten van het Koning Willem I die de garderobe bemensten en films en foto’s maakten, en de vrijwilligers van de Blauwe Engelen die zorgden voor een perfecte organisatie rondom het buffet. Corine: “We hadden 600 gasten, die deze dag beoordeelden met een 9! Maar het mooiste van alles is dat mensen naar je toekomen en oprecht zeggen ‘dat ze zich zó verwend hebben gevoeld’.”