Leer Mee! om het taalniveau op te krikken

| Op het niet kunnen lezen en schrijven rust nog steeds een taboe. Het BosscheTaalnetwerk wil daar in 2018 actie op ondernemen. Een toer langs zeven wijken moet laaggeletterde Bosschenaren over de streep trekken om hier iets aan te gaan doen.

Welzijn DIVERS en ABC Leer Mee trekken vanaf januari samen van wijkplein naar wijkplein om aandacht voor laaggeletterdheid te vragen. Gedurende een maand is er per Bossche wijk extra aandacht voor lezen en schrijven. Iedereen wordt gevraagd mee te doen om inwoners die taalhulp nodig hebben te verwijzen naar de wijkpleinen. Door middel van een gesprek of een taalmetertoets willen we Bosschenaren helpen de draad van het leren op te pakken. De één kan hulp nodig hebben bij lezen, de ander bij schrijven of bij het begrijpend lezen of computervaardigheden. Zo willen we iedere Bosschenaar de hulp bieden die hij of zij nodig heeft. Als de stap te groot is om deel te gaan nemen aan een groepsles of om naar school te gaan, dan kan ook samen met een thuishulp de eerste stap van het leren lezen en schrijven worden opgepakt.

Na een maand is een volgende wijk aan de beurt. ABC leer mee en Welzijn Divers hopen met dit plan zo’n 400 bezoekers van de wijkpleinen te kunnen adviseren over taal en computervaardigheden en mogelijk 100 deelnemers te gaan helpen bij het leren lezen en schrijven. Het project LEER MEE! wordt mogelijk gemaakt met ondersteuning van gemeente ’s-Hertogenbosch, Stichting Lezen en Schrijven en veel vrijwilligers.

Wil je je vrijwillig inzetten voor Leer Mee? Neem dan contact met ons op. Voor meer info: projectmedewerker Tine Berkers, t.berkers@divers.nl 0611 86 95 93