Internationale dag tegen ouderenmishandeling

| Eén op de twintig ouderen wordt mishandeld. Soms opzettelijk maar ook vaak vanuit overbelasting, onmacht en gebrek aan kennis. Bij een op de drie mantelzorgers van dementerende ouderen is er sprake van ontspoorde zorg. Meer dan de helft van de plegers is familie: kinderen, kleinkinderen en andere personen uit de directe nabijheid van de oudere. De oudere is vaak kwetsbaar en afhankelijkheid van zorg en durft niets te zeggen uit angst of schaamte.

De aanpak van ouderenmishandeling staat op de agenda. In 2011 is gestart met een landelijke aanpak van ouderenmishandeling vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

VWS heeft het nationaal actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ gelanceerd. Dit heeft al voor vele landelijke en lokale acties gezorgd zoals o.a. voorlichting, pilots voor de aanpak van financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg.

Op 15 juni is de internationale dag tegen ouderenmishandeling.Veilig Thuis Brabant Noordoost wil ter gelegenheid van deze dag dit thema speciaal bij u onder de aandacht brengen. Als Veilig Thuis Brabant Noordoost willen wij ons samen met vele anderen inzetten om het taboe op ouderenmishandeling verder te doorbreken en te komen tot een goede ketenaanpak van preventie en signaleren, van melden tot ondersteuning én hulp.

Op onze website www.veiligthuisbno.nl vind u meer informatie over ouderenmishandeling en ontspoorde zorg en folders en signalenkaarten die u ter ondersteuning van het bespreekbaar maken van dit thema kunt gebruiken.

Daarnaast is er ook een ThuisPluis-kwartet ontwikkeld om kennis te maken met het onderwerp financiële uitbuiting, kennis te maken met de organisaties die kunnen helpen bij het voorkomen en aanpakken van misbruik (de notaris, de bank, bewindvoering, de politie, de mentor, Veilig Thuis en de zorgverlener) en om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Het kwartet is zowel voor professionals als burgers bedoeld ( balkenende@nri.nl).

Voor vragen kunt u altijd terecht bij Veilig Thuis Brabant Noordoost, telefoon 0800-2000