Nieuws

Meer dan 133 nieuwe organisaties in ‘s-Hertogenbosch

| Na 20 jaar dataverzameling en -analyse van Mooi zo Goed zo komt naar voren dat in de gemeente ’s-Hertogenbosch sinds de eeuwwisseling meer dan 133 nieuwe maatschappelijke organisaties (stichtingen en verenigingen) zijn opgericht die niet eerder bestonden. In de sector Maatschappelijke/sociale doelen zagen 42 organisaties het levenslicht, in de sector Kunst/cultuur 40, 15 bij Milieu/natuurbehoud/dieren, 12 bij Buurt- en wijkwerk, 9 in de Zorg, 5 in de Sport en 10 in de andere sectoren. Dit in combinatie met de groei van het vrijwilligerscorps van 30.000 in 2002 naar 47.512 in 2016 leidt tot de conclusie dat het gemeenschapsleven in de gemeente 's-Hertogenbosch springlevend is en bloeit als nooit te voren. De deelname aan vrijwilligerswerk (gemeenschapsleven) geeft de hoop en het vertrouwen in de toekomst weer! Lees verder

Vrijwilligerscorps ’s-Hertogenbosch stabiel en flexibel

| Uit onderzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch, Welzijn Divers en Vrijwilligersnetwerk Galant, dat in het najaar 2017 heeft plaats gevonden en waaraan 5.062 mensen deelnamen, blijkt opnieuw dat één op de vier mensen in de gemeente ’s-Hertogenbosch (39%) vrijwilligerswerk doet. Dat zijn 47.512 mensen. In 2002 was het aantal vrijwilligers 30.000. Dit is een toename van 58% in 15 jaar. In 2016 werd het percentage van 39 ook al gevonden. Het vrijwilligerscorps in de gemeente ’s-Hertogenbosch lijkt na jaren van groei, van 29% in 2002 naar 39% in 2017, te stabiliseren. Lees verder