Voor professionals

Voor professionals

Mantelzorg Farent wil de opgedane ervaring, kennis en expertise graag overdragen en delen met (thuis)zorginstellingen, sociale wijkteams, Buurtteams, gemeente en andere collega-organisaties in de stad.

Door alle ontwikkelingen in de samenleving zijn mantelzorgers nóg belangrijker geworden. Hoe zorg je voor een goed samenspel met alle professionals in de wijk en hoe bereik je dat je in de praktijk ieders inzet en deskundigheid zo goed mogelijk benut?

Op dit moment is het Mantelzorg Farent betrokken bij verschillende projecten van partnerorganisaties.

  • Vanuit de de gemeente 's-Hertogenbosch zijn er speciale diensten ontwikkeld zoals de huishoudelijke hulp en tuinonderhoud voor mantelzorgers.

  • 'In voor mantelzorg' samenwerking met zorginstelling Vivent en Alzheimer Nederland. Hier hebben we gezamenlijk de 3-minutencheck ontwikkeld om overbelasting bij de mantelzorger sneller in beeld te brengen.

  • Kerngroep ‘Ontspoorde (mantel)zorg’ is een samenwerking met Veilig Thuis en andere partners, zoals notariaat, bankwezen, zorginstellingen, politie en ziekenhuizen. 

  • Met verschillende huisartsen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn we in gesprek om de signalering en preventie van overbelasting van mantelzorgers beter en eerder in beeld te krijgen.

  • Het project Badeloch, een gezamenlijk wooninitiatief van BrabantWonen en Brabant Zorg. Badeloch heeft 45 appartementen voor mantelzorgers en mensen met regieverlies. Ook zijn er 3 kangeroewoningen beschikbaar. 

Samenwerking
Het blijft belangrijk om - samen met alle partners - in gesprek met mantelzorgers te gaan, naar hen te luisteren en ook de eigen inzichten met hen te delen. In de dagelijkse hectiek is dat soms lastig, maar het levert alle partijen veel op. Bovendien is het een voorwaarde voor een goede samenwerking. Infographic 'Wie is wie in de wijk' is een handig hulpmiddel om samen na te gaan hoe de lokale situatie op het gebied van zorg en ondersteuning is ingevuld. Hierin is overzichtelijk weergegeven wie er lokaal welke taken verricht.

Voor meer informatie over samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers kunt u contact opnemen met Mantelzorg Farent, Akkie de Rouw-Janssens. Telefoonnummer 073 - 206 88 00.