Vervangende zorg of respijtzorg

Vervangende zorg of respijtzorg

Mantelzorg kan intensief zijn. Om deze zorg te kunnen volhouden, is het belangrijk om af en toe even vrijaf te nemen. Dat is alleen mogelijk als die zorg op een verantwoorde manier overgedragen wordt. U krijgt dan tijd voor uzelf en kunt tot rust komen of bijvoorbeeld andere zaken regelen. Deze tijdelijke vervanging van mantelzorg noemen we 'respijtzorg'. U kunt een incidentele keer gebruik maken van dit aanbod of structureel, bijvoorbeeld één dagdeel per week of per twee weken. 

Vervangende zorg/ respijtzorg kent vele vormen

Als er kosten aan bovengenoemde diensten verbonden zijn, dan kan de mantelzorger die mogelijk vergoed krijgen.

  • Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kan de mantelzorger respijtzorg aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage.

  • Als de zorgvrager zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt via een persoonsgebonden budget (pgb), kan uit datzelfde budget ook respijtzorg ingekocht worden voor maximaal 156 etmalen per jaar (gemiddeld 2 etmalen per week). Het zorgkantoor moet voor de aangevraagde pgb-logeeropvang de zorgbeschrijving en het zorgcontract goedkeuren.

  • Door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering. Mezzo heeft de Consumentenbond laten onderzoeken welke vergoedingen de verzekeraars in 2017 bieden.

  • Vanuit de jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. Men kan hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente.