Thema's mantelzorg

Mantelzorg en Jong
Veel jongeren groeien op in een gezin waar een gezinslid extra zorg nodig heeft vanwege een ziekte of handicap. Vaak doen deze jongeren meer huishoudelijke taken dan hun leeftijdgenoten die in een gezin met gezonde mensen opgroeien. Ze helpen bij de persoonlijke verzorging van de zieke, bieden emotionele steun en zorgen soms ook voor de andere kinderen in het gezin. Vanwege die extra zorgtaken worden ze jonge mantelzorgers genoemd.

Ben je een jonge mantelzorger, dan kun je voor ondersteuning terecht bij Mantelzorg Farent of bij VANZELFSPREKEND!?, het platform voor  jonge (ex-)mantelzorgers uit 's-Hertogenbosch en omgeving.

 

Mantelzorg en overbelasting
Mensen zijn snel geneigd om meer voor iemand anders te zorgen dan voor zichzelf. Overbelasting treedt dan heel geleidelijk op. Overbelasting kan soms voorkomen worden. Belangrijk daarvoor is het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, zoals het omgaan met probleemsituaties. Communiceren is heel belangrijk. Tevens speelt het stellen van grenzen een grote rol. Neem gerust contact op met één van onze mantelzorgconsulenten om hierover te praten.

 

Mantelzorg en werk
1 op de 6 werknemers in Nederland combineert een baan met mantelzorgtaken. In de ziekenhuis- en zorgsector combineert zelfs 1 op de 4 werknemers werk met mantelzorg. Bij het combineren van mantelzorg en werk is het goed om te weten dat er verschillende verlofregelingen zijn in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). De belangrijkste verlofregelingen waar mantelzorgers mee te maken kunnen krijgen zijn calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Deze verlofmogelijkheden zijn wettelijk geregeld. Eventuele afwijkingen staan beschreven in uw arbeidsvoorwaarden of CAO.

  

Mantelzorg met een migrantenachtergrond
Soms is het begrip 'familiezorg' voor mantelzorgers met een migrantenachtergrond een betere term dan 'mantelzorg'. Ervaring en onderzoek leert ons dat niet-westerse mantelzorgers minder gebruik maken van de mogelijkheden tot mantelzorgondersteuning, ook al zijn ze er wel bekend mee. Dat is jammer, ook migranten kunnen bij het Steunpunt Mantelzorg Farent terecht.

  • Zorgvoorjeouders: hulp en ondersteuning aan mantelzorgers met verschillende niet-westerse achtergronden.

 

Mantelzorg en ziektebeelden
Bij mantelzorgondersteuning kom je met veel ziektebeelden in aanraking. Onze mantelzorgconsulenten zijn geen artsen. Wel kunnen ze u ondersteunen in de manier waarop u omgaat met de ziekte van uw naaste. Uw rol is namelijk van belang voor het welbevinden van degene voor wie u zorgt. We organiseren regelmatig, in samenwerking met andere partijen, informatiebijeenkomsten of lotgenotengroepen over ziektebeelden en de manier waarop mantelzorgers daarmee kunnen omgaan. Denk aan ziektebeelden als dementie of niet-aangeboren hersenletsel.