Praktische diensten voor mantelzorgers

Praktische ondersteuning voor huishouden van mantelzorgers
De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft een regeling voor huishoudelijke hulp voor mantelzorgers en een dienst voor tuinonderhoud.

Huishoudelijke hulp

Mantelzorgers kunnen huishoudelijke hulp via vier thuiszorginstellingen inzetten in hun eigen huishouden of bij degene voor wie zij zorgen. De huishoudelijke hulp moet de werkzaamheden wel binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch uitvoeren. De mantelzorgregeling is bedoeld ter ontlasting van de mantelzorger. De hulp kan bij het eigen huishouden ingezet worden of in het huishouden van degene voor wie men zorgt. De mantelzorgregeling is niet bedoeld om (een verlaging van) de indicatie Huishoudelijke Hulp via de Wmo te verhogen.

Tuinonderhoud 
Extra ondersteuning is ook mogelijk in de vorm van tuinonderhoud. Medewerkers van WeenerXL voeren deze tuinwerkzaamheden uit. De tuinwerkzaamheden bestaan uit onderhoud die een mantelzorger zelf ook zou uitvoeren. Denk hierbij aan schoffelen, onkruid verwijderen verharde paden, snoeiwerk (niet hoger dan 2 meter), hagen bijwerken. Het vrijgekomen afval wordt ook afgevoerd.
Met deze dienst zorgen we ook voor extra werkgelegenheid voor een kwetsbare doelgroep.

Meer informatie
Mantelzorgers die hiervan gebruik willen maken kunnen zich aanmelden bij Mantelzorg Farent.