Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering
De gemeente 's-Hertogenbosch wil u ook in 2019 als mantelzorger waarderen voor uw inzet en de zorg die u geeft. U kunt zich het hele jaar inschrijven als mantelzorger.

Komt u als mantelzorger in aanmerking voor de mantelzorgwaardering, dan zal de waardering van € 50,- in de maand na toekenning uitbetaald worden via de bank.

Bent u al langer bekend bij Mantelzorg Farent, dan krijgt u in 2019 bericht via de e-mail of per post met de vraag of u nog mantelzorger bent en graag de waardering ontvangt. In de zomerperiode worden de mantelzorgherwaarderingen, na inschrijving, uitbetaald via de bank.

Voorwaarden mantelzorgwaardering gemeente ’s-Hertogenbosch

  • Het gaat om een waardering en geen onkostenvergoeding.
  • De zorgvrager (degene voor wie wordt gezorgd) moet in de gemeente ’s-Hertogenbosch wonen.
  • De mantelzorger (degene die voor de zorgvrager zorgt) hoeft niet in de gemeente ’s‑Hertogenbosch te wonen.
  • Er wordt jaarlijks één mantelzorgwaardering per adres uitgekeerd. Uitzondering hierop zijn jonge mantelzorgers, hiervoor is een aparte regeling.
  • De waardering bestaat uit een bedrag van € 50,- en wordt éénmaal per kalenderjaar verstrekt.
  • Mantelzorg Farent draagt zorg voor de uitbetaling van de mantelzorgwaardering.