Mantelzorgpas

Waarom deze mantelzorgpas?

Voor wie is deze pas? De mantelzorger!

  • Wat als er iets gebeurt waardoor de mantelzorg in gevaar komt?
  • Wie uit uw omgeving weet dat er iemand afhankelijk is van uw (mantel)zorg?

Deze mantelzorgpas zorgt ervoor dat er iemand uit uw naaste omgeving snel gewaarschuwd kan worden om uw (mantel)zorg over te nemen. Bewaar de pas in uw portemonnee. Hulpverleners zien dan dat u voor iemand zorgt of dat er iemand voor u zorgt.

Vraag twee vertrouwde personen uit uw omgeving of u ze op deze pas mag vermelden.

Er is ook een pasje bijgevoegd voor degene waar u de zorg voor draagt. Zo kan iedereen u, als mantelzorger, op de hoogte brengen als zij in contact komen met uw naaste en hij/zij zelf geen contact met u kan opnemen.

Noteer geen 112 op de pas, de meldcentrale weet immers niets van de (mantel)zorg die u verleent. Zoek iemand uit uw omgeving of vraag de zorginstelling waar uw naaste verblijft of u hen er op mag noteren.

Aanvragen kan via mantelzorg@farent.nl