Aanbod lezingen / cursussen / bijeenkomsten

Dag van de Mantelzorg

Dit jaar hebben Mantelzorg Farent en de gemeente ‘s-Hertogenbosch gekozen voor een andere opzet van de Dag van de Mantelzorg, namelijk een maand vol activiteiten. Daarbij willen we meer ruimte bieden voor informatievoorziening en ontmoeting van mantelzorgers onder elkaar, in de eigen wijk of buurt.

Klik hier voor het programmaboekje

 Mantelzorg en dementie

In ’s-Hertogenbosch zijn iedere maand 2 ontmoetingsmogelijkheden speciaal bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, kinderen en andere mantelzorgers. Ook diegenen bij wie de diagnose dementie niet gesteld is, maar merken dat er iets met hun hersenen aan de hand is, zijn van harte welkom.
Kijk op de volgende websites voor de actuele informatie:

 Mantelzorg en Niet Aangeboren Hersenletsel

Café Brein is een trefpunt voor mantelzorgers (maar ook partners, familieleden en vrienden) en getroffenen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Regelmatig houden zij themabijeenkomsten. Deze vinden plaats bij Activiteitencentrum Buurthuis Deuteren, Baksvelstraat 112, 's-Hertogenbosch.

Café Brein 's-Hertogenbosch wordt georganiseerd door een werkgroep, bestaande uit medewerkers van zorginstellingen (De Tolbrug, Vivent, BrabantZorg, SWZ), Mantelzorg Farent en cliëntenorganisaties (CVA-vereniging en Door en Voor).

Mantelzorg en Parkinson

Het Parkinsoncafé in 's-Hertogenbosch is een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bezoekers van het café kunnen elkaar ontmoeten in een open en gemoedelijke sfeer. Daarnaast wordt informatie over diverse thema’s of onderwerpen aangeboden. De informatie kan worden verzorgd door deskundigen, maar ook door de bezoekers zelf.

 Mantelzorg en autisme

Het Autismecafé 's-Hertogenbosch vindt plaats in lunchcafé ‘In de Roos’ en is een ontmoetingsplek voor en door ouders met een autistisch kind. Het ontmoeten van andere ouders van kinderen met autisme is prettig: je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie, je kunt ervaringen uitwisselen en van andere mensen tips en ideeën krijgen. Het Autismecafé is een echt ouderinitiatief: door ouders, voor ouders en wordt geleid door een onafhankelijke gespreksleider.