Aanbod lezingen / cursussen / bijeenkomsten

Mantelzorgcafé
In het mantelzorgcafé kunnen mantelzorgers elkaar ontmoeten en ervaringen delen. Afwisselend wordt er informatie gegeven over een specifiek thema of er wordt een activiteit aangeboden die creatief of ontspannend is.

Het mantelzorgcafé vindt op elke 3e dinsdag van de maand plaats bij Farent, Rogier van der Weydenstraat 2, 's-Hertogenbosch. Inloop vanaf 13.00 uur. Start programma 13.30 tot 15.00 uur.

  • Er is nog geen programma van 2019 bekend.

 

Mindfulness
Kom gezellig deelnemen aan de ontspannende middagen mindfulness voor innerlijke rust! Als mantelzorger ben je vaak gericht op de zorg van een ander, maar tijdens deze mindfulness-ochtenden leer je om aandacht voor jezelf te hebben, goed voor jezelf te zorgen en vriendelijk te zijn voor jezelf. Dit kan je energie en ontspanning geven waardoor je energie krijgt om er ook weer te zijn voor een ander.

Klik hier voor de flyer en data Mindfulness 2018/2019.

 

Dag van de Mantelzorg 10 november 2019
Zondag 10 november is dé Dag van de Mantelzorg. Dit jaar is er voor gekozen om diverse  activiteiten te organiseren in november, speciaal voor mantelzorgers.

Het programma-aanbod voor november 2019 wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

 

Mantelzorg en dementie
In ’s-Hertogenbosch zijn iedere maand 2 ontmoetingsmogelijkheden speciaal bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, kinderen en andere mantelzorgers. Ook diegenen bij wie de diagnose dementie niet gesteld is, maar merken dat er iets met hun hersenen aan de hand is, zijn van harte welkom.
Kijk op de volgende websites voor de actuele informatie:

 

Mantelzorg en Niet Aangeboren Hersenletsel
Café Brein is een trefpunt voor mantelzorgers (maar ook partners, familieleden en vrienden) en getroffenen van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Regelmatig houden zij themabijeenkomsten. Deze vinden plaats bij Activiteitencentrum Buurthuis Deuteren, Baksvelstraat 112, 's-Hertogenbosch.

Café Brein 's-Hertogenbosch wordt georganiseerd door een werkgroep, bestaande uit medewerkers van zorginstellingen (De Tolbrug, Vivent, BrabantZorg, SWZ), Mantelzorg Farent en cliëntenorganisaties (CVA-vereniging en Door en Voor).

 

Mantelzorg en Parkinson
Het Parkinsoncafé in 's-Hertogenbosch is een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson en parkinsonismen, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bezoekers van het café kunnen elkaar ontmoeten in een open en gemoedelijke sfeer. Daarnaast wordt informatie over diverse thema’s of onderwerpen aangeboden. De informatie kan worden verzorgd door deskundigen, maar ook door de bezoekers zelf.

 

Mantelzorg en autisme
Het Autismecafé 's-Hertogenbosch vindt plaats in lunchcafé ‘In de Roos’ en is een ontmoetingsplek voor en door ouders met een autistisch kind. Het ontmoeten van andere ouders van kinderen met autisme is prettig: je ziet dat je niet de enige bent, er is begrip voor je situatie, je kunt ervaringen uitwisselen en van andere mensen tips en ideeën krijgen. Het Autismecafé is een echt ouderinitiatief: door ouders, voor ouders en wordt geleid door een onafhankelijke gespreksleider.