Mantelzorgers

Mantelzorg Farent
Mantelzorg Farent is een kenniscentrum en vraagbaak voor mantelzorgers en organisaties die met mantelzorgers te maken hebben. Mantelzorg Farent brengt formele en informele zorg binnen ‘s-Hertogenbosch samen, benut ieders kennis en stimuleert initiatieven van en voor mantelzorgers. 

Wat biedt Mantelzorg Farent? 
Mantelzorg Farent biedt ondersteuning aan mantelzorgers van alle leeftijden en in verschillende situaties. De mantelzorgconsulenten werken samen met andere organisaties uit de stad om de balans tussen draaglast en draagkracht te behouden. Zij bieden kortdurende ondersteuning gericht op preventie aan mantelzorgers. Hieronder verstaan we informatie en advies, praktische ondersteuning, het bieden van een luisterend oor en kennis van en doorverwijzen naar collectief aanbod.

Wat is mantelzorg?
Zorgt u voor iemand uit uw omgeving met een ziekte, psychische aandoening  of handicap?  Dan bent u mantelzorger!
U bent mantelzorger als u voor langere tijd voor iemand in uw omgeving zorgt. Dat kan een familielid zijn of een goede kennis of buur. Zorgt u bijvoorbeeld voor uw partner die chronisch ziek is, uw kind dat verstandelijk of lichamelijk beperkt is, of uw vader of moeder die hulpbehoevend is? Dan bent u een mantelzorger.

Welke zorg valt onder mantelzorg?
Mantelzorg kan er bij elke mantelzorger weer anders uitzien. Veel mensen denken bij mantelzorg aan hulp bij het huishouden of ondersteuning bij lichamelijke verzorging, zoals boodschappen doen en helpen met douchen een aankleden. Maar mantelzorg omvat veel meer. Sommigen zorgen 24 uur per dag, elke dag van de week. Anderen komen elke dag even langs en doen bijvoorbeeld de administratie of de boodschappen.

Dé mantelzorger bestaat niet
Er zijn jonge en oudere mantelzorgers, werkende en niet werkende, mannen en vrouwen. Iedere mantelzorger en iedere zorgsituatie is anders. Soms is de zorg voor een ander geleidelijk gegroeid en een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven geworden. Maar iemand kan ook van de ene op de andere dag mantelzorger worden.
Vaak voelt het fijn om er te kunnen zijn voor iemand die je lief is. Mantelzorg is iets moois voor de persoon die zorg geeft én voor degene die zorg ontvangt. Vindt u mantelzorg vanzelfsprekend? Of juist best zwaar en intensief?

Mantelzorg is niet in een paar regels samen te vatten!