Wijkwerker

Wijkwerkers stimuleren bewoners om samen leuke en serieuze activiteiten te ontwikkelen, voor henzelf en de buurt. Ze signaleren ook eventuele problemen en bieden ondersteuning bij het vinden van oplossingen. Daarbij betrekken ze de omgeving: ‘wat kunnen familieleden, vrienden, buren en andere bewoners doen?’ Ze kunnen bewoners ook in contact brengen met andere organisaties in de buurt. Wijkwerkers bieden tijdelijke ondersteuning, zodat bewoners daarna zelf verder kunnen.

Waarvoor kunt u de wijkwerker aanspreken?

• Een groep bewoners heeft samen een leuk idee voor de buurt en wil weten hoe je dat aanpakt.
• U heeft nu geen werk en u wilt als vrijwilliger iets betekenen voor de buurt.
• U voelt u alleen en misschien ‘anders’ door een geestelijke of verstandelijke beperking; u wilt graag andere bewoners ontmoeten en samen met hen iets doen.
• U heeft vragen over uiteenlopende zaken (geld, wonen, zorg, Wmo) en weet niet goed waar u daarvoor moet zijn.
• U zorgt voor iemand, bijvoorbeeld als mantelzorger,en u heeft ondersteuning of hulp nodig.
• Een groep jongeren maakt veel herrie op straat en u wilt weten hoe u hen het beste kunt aanspreken.

U kunt de medewerkers van Divers altijd aanspreken, bellen, mailen of bij het wijkplein een afspraak maken. De medewerker kan ook bij u thuis langskomen.

Wilt u weten welke wijkwerker bij u in de wijk werkt, kijk bij het onderdeel Wijkbewoners.