Vrijwillige ouderenadviseur

Onze samenleving gaat uit van een grote mate van zelfredzaamheid. Van ouderen wordt verwacht dat zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste ouderen willen dat ook. Toch komt er vaak een moment dat er hulp(middelen), aanpassingen in huis of aangepast vervoer nodig is. Het aanvragen en organiseren van al die hulp en hulpmiddelen is niet eenvoudig. De vrijwillige ouderenadviseur (VOA) kan u daarbij helpen.

Wie is die vrijwillige ouderenadviseur (VOA)?
Een VOA is een vrijwilliger die zelf ook senior is. In een korte cursus leert de VOA alles om ouderen te ondersteunen bij het doen van aanvragen en het regelen van allerlei zaken bij de gemeente. Klik hier voor de folder VOA Maaspoort/Empel.

Wat doet de vrijwillige ouderenadviseur?
Veel hulpvragen van ouderen vallen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dat geval verloopt de aanvraag via de gemeente. Bijvoorbeeld als u huishoudelijke hulp of een rollator nodig heeft. De gemeente probeert in de meeste gevallen via een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ een beeld te vormen: wat kan iemand zelf nog en hoe kunnen vrienden en familie daarbij helpen? De VOA kan u helpen bij de voorbereiding op dit keukentafelgesprek. Dat is belangrijk, want op basis van dit gesprek besluit de gemeente welke hulp(middelen) u vanuit de Wmo vergoed krijgt. Let op: de VOA neemt niet de eindverantwoordelijkheid voor de oplossing van de hulpvraag over, die blijft altijd bij de hulpvrager.

Een VOA doet nog meer. De VOA kan u ondersteunen bij alles wat te maken heeft met regelgeving. Zij zijn getraind om goed te luisteren naar de hulpvrager en wijzen vervolgens de weg. Welke waarde dit heeft, blijkt wel uit twee voorbeelden uit de praktijk:

Een ouder echtpaar hoorde in korte tijd dat beide partners een ernstige vorm van kanker hadden. Een VOA ondersteunde het echtpaar met het regelen van hulp en voorzieningen.

Een VOA kon ook een oudere dame helpen die in de problemen was gekomen. Zij verhuisde naar een aanleunwoning. Dat regelde ze zelf, ook het papierwerk. Achteraf bleek echter dat ze getekend had voor een dure parkeerplaats, terwijl ze geen rijbewijs had, laat staan een auto! Met ondersteuning van een ouderenadviseur kaartte de vrouw dit aan bij de verhuurder en is alles rechtgezet.

Hoe kom ik in contact met een vrijwillige ouderenadviseur?

VOA’s werken via Welzijn Divers in Den Bosch. Voor de ondersteuning van een VOA hoeft u geen lid te zijn van een ouderenorganisatie. De VOA komt op huisbezoek of maakt met u een afspraak in een openbare ruimte, bijvoorbeeld bij de lokale ouderenorganisatie of het welzijnswerk. Zij helpen u graag bij uw vragen!

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de VOA?
Wilt u een afspraak maken met een VOA voor ondersteuning?
Bent u geïnteresseerd in het vrijwilligerswerk als VOA?
Neem contact met Welzijn  Divers T: 073-6124488