Specialisten ouderen

De specialisten ouderenwerk worden geconsulteerd of ingezet bij praktijksituaties die vragen om specifieke kennis en kunde van de doelgroep ouderen en de voorzieningen die hierop aansluiten. Zij denken mee over individuele vragen en situaties en het opzetten van gezamenlijke voorzieningen voor ouderen in de vorm van dagbesteding en steunstructuren.

Op verzoek wordt scholing en voorlichting gegeven over thema’s die de doelgroep ouderen betreffen, bijvoorbeeld dementie, eenzaamheid en voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn.

Consultatie, advies, voorlichting en training wordt aangeboden aan vrijwilligers en professionals.

Vanuit de specialisten ouderenwerk worden de volgende diensten aangeboden:

Huiskamers Maaspoort, Rosmalen, Deuteren en Haren, Donk, Reit
Op diverse plaatsen in de stad organiseert Welzijn Divers dagbesteding in de vorm van huiskamers voor ouderen en andere kwetsbare burgers. Er is geen indicatie nodig. Voor meer informatie over de verschillende huiskamers in Maaspoort, Rosmalen, Deuteren en Haren, Donk en Reit.

Dementiemaatje
Het dementiemaatje biedt gezelschap, praktische hulp en begeleiding bij activiteiten aan huis. Dit ter ondersteuning van (de mantelzorger van) de oudere met dementie. Voor meer informatie zie:

Participatiecoaching door vrijwilligers
Deze getrainde coach begeleidt senioren in een traject gericht op uitbreiding van hun netwerk. Voor senioren (55+) die zich eenzaam voelen/ behoefte hebben aan meer sociale contacten.

Bezoekdienst weduwen en weduwnaars
De ‘Bezoekdienst voor weduwen en weduwnaars’ biedt ondersteuning aan weduwen en weduwnaars van 55 jaar en ouder waarvan de partner het afgelopen jaar is overleden. De ondersteuning wordt geboden door ervaringsdeskundige vrijwilligers.

Voor de huiskamers wordt een kleine vergoeding betaald, overige diensten zijn gratis. Er is geen indicatie nodig.

.