Participatiecoach: ‘voor bestrijding eenzaamheid’

Participatiecoaches begeleiden deelnemers die op zoek zijn naar nieuwe contacten, ontmoetingsactiviteiten, vrijwilligerswerk of andere vormen van contact. Doel is preventie/ bestrijding van eenzaamheid via uitbreiding van het netwerk en deelname aan diverse vormen van ontmoeting.

De participatiecoach kijkt samen met de deelnemer wat de wensen en behoeften zijn en wat de mogelijkheden zijn om het netwerk te verbreden. Vervolgens begeleidt en ondersteunt de participatiecoach de deelnemer bij de uitvoering hiervan.Vrijwilligers worden getraind in motiverende en activerende gespreksvoering en nemen deel aan intervisiebijeenkomsten. De training wordt in principe 2 x per jaar gegeven.

Dit is een opdracht van de gemeente in het kader van de integrale aanpak eenzaamheid ‘Samen is leuker’, in samenwerking met Humanitas; Humanitas begeleidt deelnemers van 18-55 jaar en Welzijn Divers van 55 jaar en ouder.

Contactpersoon Welzijn Divers: Saskia van Wijk, s.vanwijk@divers.nl