Koppel wijkwerker en agent

In verschillende wijken van Den Bosch lopen regelmatig 'koppels' rond, bestaande uit een opbouwwerker en een politieagent. De koppels lopen door de wijk, houden toezicht en zijn een aanspreekpunt voor de bewoners.Ze kunnen daardoor goede contacten leggen en het vertrouwen van veel bewoners krijgen. De verhouding met de politie, maar ook andere instanties is duidelijk verbeterd.

De wijk gaf aan dat er behoefte was aan een vast aanspreekpunt en meer toezicht op straat. De aanwezigheid van het koppelteam levert een bijdrage aan het veiligheidsgevoel van de mensen. Tegelijkertijd fungeert het koppel als een soort 'straatloket' waar bewoners met vragen en opmerkingen terechtkunnen. Eventueel worden deze vragen ook weer doorgegeven aan samenwerkende instanties.

Klik hier voor de flyer.