Jongerencentrum 4west

4West is voor jongeren van 11 tot 18 jaar. Samen met vrijwilligers organiseren ze zelf activiteiten. Het jongerenwerk ondersteunt hen en is er ook voor vragen waar je als jongere, maar ook als ouder, niet direct een oplossing voor weet. De jongerenwerker is tijdens activiteiten in 4West aanwezig.

Grote inbreng jongerenraad West
Een grote rol is weggelegd voor de Jongerenraad. Deze Raad, bestaande uit acht jongens en meiden, heeft zich de afgelopen jaren actief ingezet voor de realisatie van een jongerenactiviteitencentrum. Zij zijn actief betrokken bij de opzet en programma-aanbod van het jongerenactiviteitencentrum.

Kijk voor actuele berichten op de facebookpagina https://www.facebook.com/jc4west

Klik hier voor het activiteitenrooster.

Eendenkooi 15
5223 KG ' s-Hertogenbosch
073-623 70 58

Inge Loermans
jeugd/jongerenwerker
06-50 45 93 43
i.loermans@divers.nl

Jos de Kort
sociaal beheerder
06-55 78 8548
j.dekort@divers.nl