Het Bossche Taalnetwerk

In 's-Hertogenbosch wonen ongeveer 13.000 mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Daardoor zijn ze vaak afhankelijk van hulp uit hun directe omgeving. Zowel allochtonen als autochtonen maken deel uit van deze groep. In een samenleving die steeds meer – digitale - taalvaardigheid verlangt van burgers is ongeletterdheid niet alleen een persoonlijk maar ook een maatschappelijk probleem

De partners van het Bossche Taalnetwerk komen dan ook uit verschillende geledingen: gemeente, onderwijs, cultuur en welzijn, waaronder Welzijn Divers.  Zij ondertekenden begin 2013 een convenant. Daarin spraken ze af dat ze, vanuit de organisatie die zij vertegenwoordigen, helpen geletterdheid onder inwoners van de gemeente ‘s- Hertogenbosch te bevorderen.

Interesse? Werk je bij een bedrijf dat laaggeletterde personeelsleden of cliënten heeft of kun je vakkennis en expertise bijdragen aan het Bossche Taalnetwerk? Wees welkom en neem contact op met één van de partners.

Kijk voor meer informatie:http://www.bibliotheekdenbosch.nl/taalhuis