Galant vrijwilligersnetwerk

Galant Vrijwilligersnetwerk is het lokale kenniscentrum en steunpunt voor vrijwillige inzet. Galant promoot vrijwilligerswerk als inspirerende en zinvolle tijdsbesteding. We adviseren non-profit organisaties, brengen vrijwilligers en organisaties met elkaar in contact en maken ons hard voor goed vrijwilligersbeleid en waardering. Galant is onderdeel van Welzijn Divers en aangesloten bij NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk).

Zie www.galant.nl voor meer informatie.

Galant beheert de website www.platform073.nl, voor het uitwisselen van gratis diensten, kennis en materialen. Via Platform073 kunt u vacatures voor vrijwilligerswerk vinden of een stadsgenoot helpen met een klusje. Ook is het mogelijk uw talent(en) aan te bieden.

Galant kan u adviseren over het vinden van geschikt vrijwilligerswerk. Zo kunt u iedere donderdag tussen 11.00 – 14.30 uur (m.u.v. feestdagen/schoolvakanties) terecht bij de Vrijwilligersbalie in de stadsbibliotheek aan de Hinthamerstraat 72.

Galant is initiatiefnemer en coördinator van de VrijwilligersAcademie073, een programma met scholing, training en activiteiten voor vrijwilligers.  Bij de VA073 kunnen zij kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen, ervaringen uitwisselen en ontspannen. Lees meer op www.vrijwilligersacademie073.nl

Galant is van maandag t/m vrijdag (vrijdag tot 12.00 uur) te bereiken via 073-615 62 50 of info@galant.nl