Doe Mee!

Op 5 basisscholen in 's-Hertogenbosch zijn ambassadeurs DOE MEE! actief. Zij helpen met aanvragen voor Leergeld, Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds en alle andere vragen over geld. Wil je weten of je in aanmerking komt voor steun, neem dan contact op met een van de ambassadeurs.

Voor gezinnen die het financieel krap hebben zijn veel regelingen. Dze regelingen zijn niet altijd bekend bij ouders. Bovendien ligt er een groot taboe op armoede. Ouders schamen zich en missen op die manier belangrijke steun. Ambassadeurs van Welzijn Divers helpen gezinnen een stap vooruit. 

Ambassadeurs van Welzijn Divers zoeken actief contact met ouders en vormen zo een schakel tussen school, armoedevoorzieningen en ouders. De ambassadeurs zijn vaak gepensioneerde leerkrachten. Zij kennen de ouders, maar hebben ook voldoende afstand. Zo maken ze armoede bespreekbaar en helpen ouders om gebruik te maken van de juiste regelingen. Het gezin wordt ontlast en de kinderen kunnen zich beter ontwikkelen.

Hoever zijn we?
Steeds meer ouders weten succesvol de voorzieningen te vinden waar zij gebruik van mogen maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning om de kinderen te laten sporten. Of om een bijdrage voor een nieuwe bril voor het kind. Rond Sinterklaas werd speelgoed ingezameld zodat alle kinderen een cadeau konden krijgen. Ouders raken geïnspireerd om ook elkaar te steunen. Zo onderhouden moeders op een school een weggeefkast waarin zij kleding en overgebleven houdbare levensmiddelen met elkaar delen. En organiseert een groep ouders binnenkort de Week van de Platte Beurs.

Wat het oplevert
Langzaam maar zeker verdwijnt het taboe en de schaamte. Dankzij de ambassadeurs van Welzijn Divers kunnen ouders nu de stap maken naar de voorzieningen die voor hen bedoeld zijn. Kinderen kunnen beter meedoen. Bij een sportclub. Of op muziek- of dansles. En ouders weten elkaar en de ambassadeurs beter te vinden.

Voor meer informatie: Wilma van der Aalst, 06 55791362