Buurtkring

De Buurtkring van Welzijn Divers is gebaseerd op keyring, een in Engeland ontwikkeld project dat uitgaat van de gedachte ‘dat je gemakkelijker vraagt, als je iets te bieden hebt’.

In Rosmalen heeft Welzijn Divers een eerste Buurtkring opgezet met kwetsbare bewoners. Het idee: ‘mensen ontmoeten en gebruikmaken van elkaars kracht en talent’. Iemand krijgt hulp bij het voeren van zijn administratie en biedt als tegenprestatie aan om de ander te helpen bij bijvoorbeeld het koken. Matching vindt plaats tijdens bijeenkomsten waar ook groepsactiviteiten uit voortkomen. Deelnemers worden geworven door instellingen, maar ook via het Wijkplein en het Buurtteam. De geïndiceerde zorg neemt af, deelnemers vergroten hun sociale netwerk en vinden uiteindelijk makkelijker aansluiting bij buurt- en wijkactiviteiten. Naast Rosmalen zijn er in Deuteren en Vught ook Buurtkringen opgestart.

Meer informatie: 

Sonja Boermansociaal werker

06-21596825 | 088 – 023 75 00

sonjaboerman@farent.nl