Bezoekdienst weduwen en weduwnaars

Het overlijden van een partner is vaak een aangrijpende gebeurtenis. Voor u als nabestaande breekt er een moeilijke periode aan. Juist nu heeft u behoefte aan steun.

Praten met mensen die u begrijpen, omdat ze uit eigen ervaring weten wat het is om je partner te verliezen, kan een belangrijke aanvulling zijn op al bestaande ondersteuning vanuit de omgeving. Om die hulp en steun te kunnen bieden is de bezoekdienst opgezet

Voor wie is de bezoekdienst bestemd?
De bezoekdienst biedt ondersteuning aan weduwen en weduwnaars van 55 jaar en ouder,  waarvan de partner 3 tot 12 maanden geleden is overleden.

Wat houdt de bezoekdienst in?
De bezoekdienst heeft tot doel weduwen/weduwnaars te ondersteunen in de rouwfase. Deze ondersteuning wordt geboden door een vrijwilliger die één à twee keer in de maand bij u op bezoek komt en met u praat over uw verlies en wat u als gevolg daarvan doormaakt. U wordt in principe tien keer bezocht door de vrijwilliger.

Hoe werkt de bezoekdienst?
Wanneer u aangeeft dat u belangstelling heeft voor de bezoekdienst, maakt de specialist ouderenwerk een afspraak met u voor een kennismaking. Na dit gesprek kunt u aangeven of u van de bezoekdienst gebruik wilt maken. Zo ja, dan spreekt u met de vrijwilliger die u vervolgens komt bezoeken af, hoe vaak en wanneer u bezocht wilt worden.

Wie zijn de bezoekers?
De bezoekers zijn vrijwilligers die zelf weduwe of weduwnaar zijn. Uit eigen ervaring weten zij, wat het is om alleen te komen staan. Alle vrijwilligers hebben een cursus ‘Helpen bij rouwverwerking’ gevolgd.

Informatie en aanmelding:
Voor meer informatie kunt u terecht bij Moniek van Oss, specialist ouderenwerk van Welzijn Divers  Tel: 073-6124488 of mail: m.van.oss@divers.nl

Kosten
Deelname aan de bezoekdienst is gratis.

Klik hier voor de flyer.