Voorwaarden ANBI

Welzijn Divers is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht onderstaande gegevens te publiceren.

Naam: Welzijn Divers

Onze missie
Welzijn Divers levert diensten die een bijdrage leveren aan het voorkomen, verminderen of oplossen van maatschappelijke knelpunten op buurt-, wijk-, of stadsniveau. Onze taak is het activeren van burgers tot het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn, het dragen van (mede) verantwoordelijkheid voor een goede leefomgeving en voor het welzijn van medeburgers die ondersteuning nodig hebben.

KVK-nummer: 41083122
Fiscaal nummer: 008203428
Bezoekadres: Rogier van der Weydenstraat 2, 5213 CA 's-Hertogenbosch
Postadres: Postbus 1226, 5200 BG 's-Hertogenbosch

Raad van Bestuur
Erik de Rooij (directeur-bestuurder)

Raad van Toezicht:
Sjaak Floris
Franca van Montfoort
Gera Hospers
Annemieke van de Ven
Ruud Rottier

Door het aannemen van de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening van de MO-Groep verbinden de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zich aan de regels voor 'goed besturen'.

Jaarverslag 2017

Financiele verantwoording 2017

Jaarverslag 2016

Financiele verantwoording 2016

Jaarverslag 2015

Financiele verantwoording 2015

Jaarverslag 2014

Financiele verantwoording 2014

Beloningsstructuur:
Directeur en medewerkers van Welzijn Divers vallen onder de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening.