Rosmalen

Welzijn Divers is op verschillende manieren aanwezig en actief voor de bewoners van Rosmalen. Onze medewerkers maken deel uit van het buurtteam.

Wijkwerker
Zo zijn er wijkwerkers die bewoners stimuleren om samen activiteiten te ontwikkelen voor henzelf en de buurt. Wijkwerkers signaleren ook eventuele problemen en bieden ondersteuning bij het vinden van oplossingen. Daarbij betrekken ze de omgeving 'wat kunnen familieleden, vrienden, buren en andere bewoners doen?' Ze kunnen bewoners ook in contact brengen met andere organisaties in de buurt. Wijkwerkers bieden tijdelijke ondersteuning, zodat bewoners daarna zelf verder kunnen.

Jongerencentrum Number One
Number One is voor jongeren van 11 tot 18 jaar. Samen met vrijwilligers organiseren ze zelf activiteiten. Het jongerenwerk ondersteunt hen en is er ook voor vragen waar je als jongere, maar ook als ouder, niet direct een oplossing voor weet. De jongerenwerker is tijdens activiteiten in Number One.

Steunpunt van Meeuwenhof
Het steunpunt heeft een huiskamer- en een ontmoetingsfunctie voor ouderen in Rosmalen. Dagelijks zijn er activiteiten, zoals gymnastiek, creativiteit, biljarten, kaarten en bingo.
Wethouder van der Valkstraat 4, 073 521 95 84, beheerder Hendrik Kadmaerubun h.kadmaerubun@divers.nl

Meer!leren
MEER! Leren organiseert cursussen, trainingen en workshops voor en door wijkbewoners  van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Wijkplein Rosmalen

Klik voor meer informatie op de knop wijkplein in de rechterbovenhoek.

Klik hier voor de folder Divers in de buurt:Rosmalen

  • Marleen Ars Marleen Ars
   : Wijkwerker
   : m.ars@divers.nl
   : 06 55 79 15 52
  • Sonja Boerman Sonja Boerman
   : Wijkwerker/Vrijwillige Thuishulp
   : s.boerman@divers.nl
   : 06 21 59 68 25
  • Anja Hobbelen Anja Hobbelen
   : Vrijwillige Thuishulp
   : a.hobbelen@divers.nl
   : 06 46 76 81 07
  • Hendrik Kadmaerubun Hendrik Kadmaerubun
   : Beheerder Steunpunt van Meeuwenhof
   : h.kadmaerubun@divers.nl
   : 06 11 30 74 90
  • Manigeh Molaparast Manigeh Molaparast
   : Wijkpleinconsulent
   : m.molaparast@divers.nl
   : 06 46 76 81 03
  • Marianne Verhulst Marianne Verhulst
   : Mantelzorgondersteuning
   : m.verhulst@divers.nl
   : 06 46 75 28 50
  • Angelique Vullings Angelique Vullings
   : Jeugd & jongerenwerker
   : a.vullings@divers.nl
   : 06 27 87 47 95
  • Maik van Zutphen Maik van Zutphen
   : Beheerder jongerencentrum Number One
   : m.vanzutphen@divers.nl
   : 06 55 79 05 51