Graafsepoort / Diensten

Vrijwilligers en mensen met dementie

Ziet u dat het geheugen van uw partner, vader of moeder sterk achteruit gaat? Heeft u – als zorgprofessional – een cliënt met (beginnende) dementie? Merkt u dat uw partner, ouder of cliënt steeds minder sociale contacten heeft? Mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen in hun vertrouwde omgeving. Dat geldt ook voor mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie. Goede zorg en ondersteuning zijn voor hen en hun mantelzorgers belangrijk. Een vrijwilliger kan dan iets extra’s bieden, waar u als mantelzorger of zorgprofessional niet aan toe komt. Lees verder

Wijkwerker

Wijkwerkers stimuleren bewoners om samen leuke en serieuze activiteiten te ontwikkelen, voor henzelf en de buurt. Ze signaleren ook eventuele problemen en bieden ondersteuning bij het vinden van oplossingen. Daarbij betrekken ze de omgeving: ‘wat kunnen familieleden, vrienden, buren en andere bewoners doen?’ Ze kunnen bewoners ook in contact brengen met andere organisaties in de buurt. Wijkwerkers bieden tijdelijke ondersteuning, zodat bewoners daarna zelf verder kunnen. Lees verder