Graafsepoort

Welzijn Divers is op verschillende manieren aanwezig en actief voor de bewoners van de wijk Graafsepoort. Onze medewerkers maken deel uit van het buurtteam.

Wijkwerker
Zo zijn er wijkwerkers die bewoners stimuleren om samen activiteiten te ontwikkelen voor henzelf en de buurt. Wijkwerkers signaleren ook eventuele problemen en bieden ondersteuning bij het vinden van oplossingen. Daarbij betrekken ze de omgeving 'wat kunnen familieleden, vrienden, buren en andere bewonersdoen?' Ze kunnen bewoners ook in contact brengen met andere organisaties in de buurt. Wijkwerkers bieden tijdelijke ondersteuning, zodat bewoners daarna zelf verder kunnen.

Het Honk.
Het Honk in de Barten is voor de jeugd van 11 tot 18 jaar en open op maandag- en vrijdagavond (dankzij de vrijwillige inzet van buurtbewoners).

Opvoedondersteuning en jeugdwerk
De opvoedondersteuner werkt in de BBS De Graaf. U kunt haar benaderen voor opvoedadvies en opvoedcursussen. De jeugdwerker organiseert samen met vrijwilligers naschoolse activiteiten. De opvoedondersteuner en jeugdwerker zitten beiden in het basisteam jeugd en gezin (BJG). 

Klik hier voor meer info.

Meer!leren
MEER! Leren organiseert cursussen, trainingen en workshops voor en door wijkbewoners  van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Wijkplein De Kiek
Klik voor meer informatie op de knop wijkplein in de rechterbovenhoek.

 

  • Kars van Eijck Kars van Eijck
   : Wijkwerker
   : k.vaneijck@divers.nl
   : 06 48 11 86 08
  • Teddy Tempelmans Plat-Mul Teddy Tempelmans Plat-Mul
   : Wijkwerker
   : t.tempelmans@divers.nl
   : 06 21 59 71 65
  • Wilma Duijghuisen Wilma Duijghuisen
   : Opvoedondersteuner
   : w.duijghuisen@divers.nl
   : 06 30 48 72 86
  • Rita Kivits Rita Kivits
   : Wijkpleinconsulent
   : r.kivits@divers.nl
   : 06 55 32 21 31
  • Marion Leeijen Marion Leeijen
   : Vrijwillige thuishulp
   : m.leeijen@divers.nl
   : 06 46 75 28 47
  • Nick Schonhage Nick Schonhage
   : Jeugd- en jongerenwerker
   : n.schonhage@divers.nl
   : 06 48 11 86 08