Beleid

Bij Divers zijn ruim 1100 vrijwilligers actief binnen allerlei activiteiten. Dankzij hun enthousiasme en inzet kan Divers zoveel uiteenlopende activiteiten en diensten in de wijken van 's-Hertogenbosch en Vught realiseren. Vrijwilligers bepalen in belangrijke mate de kleur, samenhang, leefbaarheid en dynamiek in de buurt.
 
Klik hier voor de folder Vrijwilligerswerk Divers: Hoe is dat geregeld?
Vrijwilligers van Divers ontvangen  tweemaal per jaar hun eigen blad De Bijlage.
 
 
Enkele voorbeelden...
In de Wijkpleinen van Divers ondersteunen vrijwilligers de buurtbewoners bij het invullen van formulieren of bieden een luisterend oor. Binnen Buurtbemiddeling werken getrainde vrijwilligers als bemiddelaar bij conflicten tussen twee buren. Vrijwilligers van de Vrijwillige Thuishulp verrichten klusjes en tuinwerkzaamheden voor ouderen en helpen met vervoer naar het ziekenhuis of de administratie. Bij ouderenactiviteiten treden vrijwilligers op als gastvrouw of gastheer, voeren  activiteiten mee uit of zijn actief als bestuurslid of docent. Binnen het kinderwerk en jongerenwerk zetten jonge en volwassenen vrijwilligers activiteiten op voor de doelgroep en voeren die mee uit. En dit zijn maar enkele voorbeelden van het vrijwilligerswerk bij Divers.

Vrijwilligersbeleid
Divers heeft een vrijwilligersbeleid waarin alle voorwaarden, regels en richtlijnen op het gebied van vrijwilligersondersteuning zijn omschreven. Het geeft de benodigde duidelijkheid aan vrijwilligers n aan de beroepskrachten die de vrijwilligers ondersteunen. Wanneer een nieuwe vrijwilliger bij Divers aan de slag gaat ontvangt hij of zij van de beroepskracht een exemplaar van het vrijwilligersbeleid.

Vrijwilligersovereenkomst

De ervaring leert dat een goede regeling en duidelijke afspraken het beste werken voor beide partijen. Daarom sluiten Divers en de vrijwilliger samen een overeenkomst. Daarin staat wat voor werk de vrijwilliger gaat doen en wat er verwacht wordt. Dat betreft zaken zoals proefperiode, activiteit, aantal uren, en wie de contactpersoon is. Deze gegevens worden opgenomen in de centrale database van Divers. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan volgens het privacyreglement van Divers.

Privacy
In het kader van onze dienstverlening kan het voorkomen dat wij beschikken over een aantal van uw gegevens, zoals uw naam en adres. We gaan zorgvuldig met deze informatie om. Anderen hebben geen toegang tot uw gegevens en ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Uw gegevens worden behandeld conform wet- en regelgeving en het privacyreglement van Divers.

print