header

Vrijwillige Thuishulp

De Vrijwillige Thuishulp van Divers ondersteunt mensen met een beperking in het dagelijkse leven en doet hiervoor een beroep op vrijwilligers.

Voor wie?
De Vrijwillige Thuishulp biedt hulp en ondersteuning aan kinderen, volwassenen en ouderen met een beperking die zelfstandig of thuis wonen in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dat kan een beperking zijn door ouderdom, een chronische ziekte, een lichamelijke of verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, autisme, een zintuiglijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Óók mantelzorgers die eens een middag of avond vrij willen zijn of behoefte hebben aan ondersteuning, kunnen de Vrijwillige Thuishulp inschakelen.

Wat voor hulp?
De vrijwilligers van de Vrijwillige Thuishulp vervangen niet de thuiszorg, maar helpen u om mee te blijven doen (participeren) aan de maatschappij. Ze hebben belangstelling voor mensen met een beperking en vaak ervaring op dit gebied. De Vrijwillige Thuishulp bemiddelt tussen u en de vrijwilliger en begeleidt de vrijwilligers. 

Aanvragen voor langdurig contact zijn ondermeer: :

  • gezelschap aan huis;
  • wandelen met de rolstoel of (tandem-) fietsen;
  • oppas bij mantelzorg;
  • samen iets leuks ondernemen, bijvoorbeeld winkelen;
  • delen van een hobby.

Aanvragen voor praktische, eenmalige of kortdurende hulp zijn ondermeer:

  • kleine klusjes in en om huis;
  • boodschappen doen;
  • administratieve hulp en belastinghulp;
  • vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis.

Hoe werkt het?
De VTH bekijkt of uw aanvraag door een vrijwilliger kan worden uitgevoerd. Zo ja, dan zoekt de VTH een geschikte vrijwilliger en brengt u met elkaar in contact. Zo nee, dan wordt u doorverwezen naar een organisaties die u verder kan helpen. Tijdens de periode dat u ondersteuning/hulp krijgt, begeleidt de VTH de vrijwilliger en houdt contact met u.

Wat kost het?
De inzet van de vrijwilliger door de Vrijwillige Thuishulp is gratis. Extra kosten komen voor uw rekening, zoals kilometervergoeding bij vervoer (€ 0,30 per km), parkeerkosten, uitstapjes en gebruik van materiaal bij klussen. 

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden als cliënt, bel of mail ons:

Divers Vrijwillige Thuishulp / T 073 612 44 88 / vrijwilligethuishulp@divers.nl /