header

Leefbaarheidsteams

In verschillende wijken in 's-Hertogenbosch zijn Leefbaarheidsteams actief. Een Leefbaarheidsteam is een samenwerkingsverband van uitvoerende werkers van instellingen in een buurt.

In een Leefbaarheidsteam zitten ondermeer de wijkmanager van de gemeente, de Afvalstoffendienst, Milieupolitie, Stadstoezicht, Bureau Openbare Ruimte, woningcorporaties, de buurtcoördinator van de politie en Divers. Door samen te werken, kunnen de verschillende organisaties efficiënter en sneller in spelen op vragen uit de wijk.